Contacte

Nom
e-mail
Telèfon
Missatge:

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres servicis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l'adreça del titular dels fitxers. Podeu trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de la Agència de Protecció de Dades.


C/Calvari, 67, 1ª - 46290 Alcàsser (Valencia) · 96 110 72 61 - 677 084 891 delahoz@icav.es